คำขวัญของอำเภอธาตุพนม

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข  3013  สายบ้านนาถ่อน ธาตุพนม  - บ้านหนองยาว  คำเตย
ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   48110
โทร . 042 - 052519


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   48110
ทางหลวงชนบทหมายเลข  3013  สายบ้านนาถ่อน ธาตุพนม  - บ้านหนองยาว  คำเตย


มีตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารออมสิน ให้บริการประชาชนด้วย

อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   48110


โถงทางเข้าด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

โถงกลางที่ทำการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงส่วนการคลัง และ โยธา   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ตั้งอยู่ทางหลวงชนบทหมายเลข  3013  สายบ้านนาถ่อน ( ธาตุพนม ) - บ้านหนองยาว ( คำเตย )
ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   48110
โทร . 042 - 052519
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooประมวลภาพในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงถนนสายบ้านนาถ่อน - บ้านหนองยาวร้านค้าที่สี่แยก ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนมบรรยากาศที่บริเวณสี่แยกนี้

ร้านตัดเย็บผ้าใบ  ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
งานตัดเย็บผ้าใบ  ได้กลายเป็นสินค้าโอทอปที่มีชื่อ ของ ตำบลโพนแพง


เขตพื้นที่ของ   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ทางหลวงชนบทหมายเลข  3013  สายบ้านนาถ่อน ( ธาตุพนม ) - บ้านหนองยาว ( คำเตย )
ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   48110
โทร . 042 - 052519ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น