คำขวัญของอำเภอธาตุพนม

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลฝั่งแดง


เทศบาลตำบลฝั่งแดง
ตั้งอยู่บน  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  223  สายธาตุพนม - นาแก
ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110
สำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดง
ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมเทศบาลตำบลฝั่งแดง
เทศบาลตำบลฝั่งแดงooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพ  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝั่งแดง
ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110


โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110


โรงเรียนบ้านฝั่งแดง


ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  223   อำเภอธาตุพนม - จังหวัดสกลนครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น