คำขวัญของอำเภอธาตุพนม

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้าองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า
ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหนาด และ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,468 คน และจำนวนหลังคาเรือน 994 หลังคาเรือน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า
ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


ตำบลอุ่มเหม้า แยกออกจากตำบลน้ำก่ำเมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 2 บ้านโสกแมว หมู่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ หมู่ 5 บ้านโนนงาม หมู่ 6 บ้านยางคำ หมู่ 7 บ้านชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ 8 บ้านนิคมทหารผ่านศึก


องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


oooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า


โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านโสกแมว
บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


หน้าเสาธง โรงเรียนบ้านโสกแมว


ภายในโรงอาหารโรงเรียนบ้านโสกแมว
หอสมุดโรงเรียน
ภายในหอสมุด เป็นที่เก็บ อุปกรณ์การแสดงของชาวไทข่า บ้านโสกแมว


อาคาร " ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ "


อาจารย์สำนาน ฐานวิเศษ
ครูพี่เลี้ยงสอนเด็กพิการ
อาจารย์สาว ผู้มากด้วยความสามารถ


เป็นพิธีกร คณะชาวไทข่าบ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
ที่มาแสดงบนเวทีศิลปวัฒนธรรม ในงานไหลเรือไฟประจำปี 2553 จังหวัดนครพนม


อาจารย์สำนาน เป็นพิธีกรคู่  ก็สร้างความสำราญหรรษาให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี


เป็นผลงานของครูสาวตัวเล็กๆ แต่ฝีมือนั้นเกินตัว ครับ


บ้านของ นายไล และ นางสวาท คำมุงคุณ
เลขที่ 45 หมู่ 2 บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
48110
คุณพ่อนี  คำมุงคุณ  ไวยาวัจกรณ์วัดโคกสว่าง
เลขที่ 43 / 2 หมู่ 2 บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม  48110


ครอบครัวคำมุงคุณ


คุณตานี , คุณไล , คุณสวาท คำมุงคุณ และเด็กๆลูกหลาน


คุณสวาท คำมุงคุณ และ ลูกหลาน


คุณสวาท คำมุงคุณ  เธอมีความสามารถในการขับสรภัญญะฯ เป็นอย่างยิ่ง


คุณสวาท คำมุงคุณ ในงานไหลเรือไฟ นครพนม ปี 2553


คุณสวาท คำมุงคุณ และชาวคณะบ้านโสกแมว


การขับสรภัญญะ ของชาวไทข่าบ้านโสกแมว
บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหลเรือไฟ
อันเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปีจังหวัดนครพนม 2554
ภาพอันน่าประทับใจ บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในงานประเพณีไหลเรือไฟ เทศกาลออกพรรษาจังหวัดนครพนม 2553


ผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทข่าบ้านโสกแมว 
ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2552
ถนนสายสำคัญ ของบ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
บรรยากาศ ของบ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วัดสำคัญในบ้านโสกแมว


วัดโคกสว่าง
บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
ภาพเขียนสี " พุทธประวัติ " ที่สวยมาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกแมว


หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
ณ วัดโคกสว่าง  บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


ศูนย์เด็กปฐมวัยวัดโสกแมว


ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยวัดโสกแมว
บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กเล็ก
เด็กเล็กกำลังนอนพักเที่ยง


บรรยากาศภายใน " ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยวัดโสกแมว "


ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยวัดโสกแมว บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า ธาตุพนม


ทางสามแยกทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร 
เป็นทางไปบ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แยกทางไปบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม และ อ.ดงหลวง มุกดาหาร
ป้ายบอกทางแยกไป บ้านโสกแมว อุ่มเหม้า และ อ.ดงหลวง มุกดาหาร


โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2557 10:38

    ทำไมมีแค่หมู่บ้านเดียวหล่ะค่ะ ไม่เห็นมีหมู่บ้านอื่นเลย มีแต่บ้านโสกแมว

    ตอบลบ