คำขวัญของอำเภอธาตุพนม

ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
โทร .  042 - 575046ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110


คุณเรือน  นันชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน  คนปัจจุบันสัมภาษณ์    คุณเรือน  นันชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน  คนปัจจุบัน  ในวันที่  11  เมษายน  2555

คุณเรือน  นันชนะ  กับรายนาม  3  บุคคลที่ทรงคุณค่า ของตำบลนาถ่อน
ผู้นำพา " นาถ่อน "  ก้าวหน้าพัฒนาเกรียงไกร


หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมคุณเรือน  นันชนะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน 
ร่วมขบวนแห่กลองกิ่ง ชาวไทกวนบ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม นครพนม
ในงาน "  วันอนุรักษ์มรดกไทย  2  เมษายน   2555   จังหวัดนครพนม


ขบวนแห่กลองกิ่ง ชาวไทกวนบ้านนาถ่อน  ต.นาถ่อน  อ.ธาตุพนม   จ.นครพนม


อาจารย์ไพจิตร ไชยคราม  กับขบวนแห่กลองกิ่ง ชาวไทกวนบ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน  


กลองกิ่งเผ่าไทกวน ตำบลนาถ่อน


อาจารย์ไพจิตร  ไชยคราม บรรยายที่มาของชุมชนนาถ่อน ก่อนการแสดง
บนเวทีงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย  2  เมษายน  2555   จังหวัดนครพนม
การแสดงวัฒนธรรมของชาวไทกวน ตำบลนาถ่อน
ในงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย  2555   จังหวัดนครพนม


นายกฯ เรือน  นันชนะ  กับต้นถ่อน  ( ช่วงใบไม้ร่วง  )


คุณเรือน  นันชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
และ พนักงานส่วนตำบลนาถ่อน  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ในวันที่  11  เมาายน   2555นายก อบต.นาถ่อน และ พนักงานส่วนตำบลนาถ่อน


คุณเรือน  นันชนะ นายก อบต.นาถ่อน และ พนักงานส่วนตำบลนาถ่อน
ถ่ายภาพที่หน้า  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน 
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมหมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน 
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล อบต.นาถ่อน


บรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน  เมื่อ วันที่  11  เมษายน  2555


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ประมวลภาพเก่าในปี  2554    ของ อบต.นาถ่อน


หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


แผงประกาศหน้าที่ทำการ อบต.นาถ่อน
หอประชุมร่มโพธิ์  อาคารเอนกประสงค์


ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม " ศาลาสร้างสุข " ตำบลนาถ่อน
  

กศน.ตำบลนาถ่อน


ศาลาสร้างสุข


หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าไทยกวน  บ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน


ศูนย์ อปพร.ตำบลนาถ่อน


ตลาดสดนาถ่อน อยู่ติดกันกับ อบต.นาถ่อนoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
นาถ่อน  "  ถิ่น เหล้กกล้า  มีด พร้าดี  "


สินค้าเกษตรริมทาง  จะเห็นได้ทั่วไปบนถนนชยางกูร - นครพนม - ธาตุพนม
ในช่วงหน้าแล้งจะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวหอมกระทียมและมันแกว


สะพานข้ามห้วยบังฮวก


ศาลปู่ตา  "  ตาแสง  "  นาถ่อน  (  เมื่อ  2  ปีก่อน  )
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


ศาลปู่ตา  "  ตาแสง  "  นาถ่อน  วันนี้
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมศาลปู่ตา  "  ตาแสง  "  นาถ่อน  
ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาถ่อน
บ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


ตลาดสด อบต.นาถ่อน


บรรยากาศภายในตลาดสดนาถ่อน 


ย่านตลาดร้านค้า ในเขต อบต.นาถ่อน   ( ภาพเมื่อปี   2554  )


โรงงาน ปรีชาตีมีด  "  เหล็กกล้านาถ่อน  "  โอทอปขึ้นชื่อของ ตำบลนาถ่อน
เลขที่   135  หมู่  14  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
โทร  .   089 - 2771150


โรงงาน ปรีชาตีมีด  "  เหล็กกล้านาถ่อน  "
เลขที่   135  หมู่  14  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
โทร  .   089 - 2771150


คุณอัมรา  บริบูรณ์  เจ้าของร้านอาหาร " กกแต้ ( ยายหนอม )
บ้านนาถ่อน หมู่ 14  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมเธอเล่าให้ฟังว่า   คนผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกว่า เราเป็นไทกวน  แต่มาจากไหนนั้นไม่ทราบ


บรรยากาศของ " กกแต้ ( ยายหนอม ) ร้านอาหาร 1 เดียวของ บ้านนาถ่อน


ต้นแต้ขนาด 2 คนโอบ อายุนับร้อยปี  อยู่หลังร้าน  เป็นที่มาของชื่อร้าน " กกแต้ "

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2555 20:43

    ลงข้อมูลโครงสร้างการทำงานของ อบต.ที่เป็นปัจจุบันด้วย เด็กๆใช้ศึกษาทำงานส่งคุณครู

    ตอบลบ